Page content

Wat zijn weggebruikers, gratis auto-theorie

Wat zijn weggebruikers, gratis auto-theorie

Weggebruikers.

Weggebruikers zijn voetgangers, fietsers, brom- en snorfietsers, bestuurders van een gehandicapten voertuig, van een brommobiel, in het verkeer, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen.  De regels voor wagens gelden ook voor door voetgangers gevormde colonnes, optochten en uitvaartstoeten voor zover deze de rijbaan volgen.

 

Weggebruikers

 

MijnTheoriehalenNL-Logo